Dziękujemy za Twój podpis! Wesprzyj nasze działania!

My, Obywatele i Obywatelki, wzywamy Prezydenta Andrzeja Dudę o niezwłoczne przekazanie tej roli przedstawicielom zjednoczonej opozycji, którzy w wyborach 15 października zwyciężyli!

Komitet Obrony Demokracji został stworzony, by walczyć z łamaniem prawa przez rządzących w naszym kraju, by przypomnieć wszystkim obywatelom, że mieszkamy w państwie demokratycznym i że demokracji powinniśmy ze wszystkich sił bronić. Chcemy żyć w społeczeństwie neutralnym światopoglądowo, przeciwdziałać łamaniu zasad praworządności, nadużyciom władz, przekraczaniu przez nią swoich uprawnień oraz kompetencji.

Naszym celem jest propagowanie postaw sprzyjających rozwojowi demokratycznego państwa prawa. Chcemy upowszechniać i chronić wolności i prawa człowieka oraz swobody obywatelskie, działać na rzecz popularyzacji wiedzę o demokratycznym ustroju państwa prawa, a także budować społeczeństwo obywatelskie.

Pomóż nam dalej bronić demokracji! Wesprzyj nasze działania!

Wolisz przelew tradycyjny?

Wpłat można dokonywać też na poniższy rachunek:

Komitet Obrony Demokracji PKO S.A. 95 1950 0001 2006 7267 0847 0002 // IBAN: PL95 1950 0001 2006 7267 0847 0002  | SWIFT/BIC: PKOPPLPW

opis przelewu: darowizna na cele statutowe stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Działaj z nami - wesprzyj działania KOD!

Kwota wsparcia

Wybierz rodzaj płatności

Nazwisko

Wybierz metodę wsparcia

Dane do płatności