Dziękujemy za Twój podpis! Wesprzyj nasze działania!

WZYWAMY WSZYSTKIE DEMOKRATYCZNE SIŁY, KTÓRE W WYBORACH 15.10.2023 ROKU GŁOSAMI PONAD 11,5 MILIONA POLEK I POLAKÓW UZYSKAŁY MANDAT DO SPRAWOWANIA WŁADZY USTAWODAWCZEJ I WYKONAWCZEJ ORAZ NAPRAWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO NIEZWŁOCZNEGO ROZPOCZĘCIA ZGODNYCH Z PRAWEM DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PRZYWRÓCENIA RZĄDÓW PRAWA W POLSKIM SĄDOWNICTWIE WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ SĄDÓW POLSKICH I TRYBUNAŁÓW EUROPEJSKICH.

Naszym celem jest propagowanie postaw sprzyjających rozwojowi demokratycznego państwa prawa. Chcemy upowszechniać i chronić wolności i prawa człowieka oraz swobody obywatelskie, działać na rzecz popularyzacji wiedzę o demokratycznym ustroju państwa prawa, a także budować społeczeństwo obywatelskie.

Pomóż nam dalej bronić demokracji! Wesprzyj nasze działania!

Wolisz przelew tradycyjny?

Wpłat można dokonywać też na poniższy rachunek:

Komitet Obrony Demokracji PKO S.A. 95 1950 0001 2006 7267 0847 0002 // IBAN: PL95 1950 0001 2006 7267 0847 0002  | SWIFT/BIC: PKOPPLPW

opis przelewu: darowizna na cele statutowe stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Działaj z nami - wesprzyj działania KOD!

Kwota wsparcia

Wybierz rodzaj płatności

Nazwisko

Wybierz metodę wsparcia

Dane do płatności