Maksa liikmemaksu

Liikmemaks

- Liikmemaksu makstes toetad oma erakonna kohalikku tasandit.

- Tänu sellele saab korraldada rohkem üritusi, kampaaniaid ja koolitusi.

- Mida rohkem kogub piirkond liikmemaksu, seda enam toetab piirkonda ka erakond.

5 eurot aastas – töötutele, pensionäridele, õpilastele ja üliõpilastele;

10 eurot aastas – isikutele, kelle sissetulek on alla 1000 € ühes kalendrikuus;

20 eurot aastas – isikutele, kelle sissetulek on üle 1000 € ühes kalendrikuus.

Summa

Makse tüüp

Makseviis

Kaardi andmed