Trans Voice!

TransVoice to projekt Ogólnopolskiego Strajku Kobiet!

Czy wiesz, że u osób transpłciowych zmiana wysokości głosu jest priorytetem i chęć tej zmiany objawia się u 98% z nich.

Grupa osób transpłciowych jest silnie narażona na fobię społeczną i introwersję społeczną – część z nich cierpi na zaburzenia depresyjne i depresję. Zdarza się, że osoby transpłciowe czują się zmuszone ukrywać brzmienie swojego głosu lub ograniczać jego używanie, bo boją się negatywnych reakcji otoczenia.

W 2021 z ramienia Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet, zgłosiłyśmy do projektu „Włącznik Innowacji Społecznych” autorski projekt innowacji „TransVoice”.

Przez dwa lata, trenerka głosu Natalia Pancewicz wypracowała metodę afirmacji głosu wraz z zeszytem ćwiczeń do zajęć indywidualnych w domu, jak i instrukcją dla osób trenerskich emisji głosu. Efekty tej innowacji, oraz więcej o projekcie- możecie dowiedzieć się na stronie: www.transvoice.pl

Teraz potrzebujemy środków na dofinansowanie zajęć indywidualnych z wykwalifikowaną osobą trenerską (aktualnie dofinansowujemy zajęcia dla czterech osób), oraz wydruku i rozpowszechnienia skryptów - wśród osób transkobiecych i organizacji pozarządowych LGBTQiA+.

Na dalszym etapie Twoje wsparcie pomoże nam zorganizować grupowe warsztaty/spotkania dla osób transpłciowych, na których osoba trenerska będzie mogła dzielić się wiedzą o zdrowym i bezpiecznym używaniu głosu.

Nasza polityka prywatności

Pomóż osobom trans mówić ich własnym głosem!

Kwota wsparcia

Rodzaj wsparcia

Metoda płatności

Dane karty